HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Home \ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG HÓA TỪ CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN SƠN SMART KOTE

Do đặc thù tính kỹ thuật của sản phẩm trong lĩnh vực sơn và hóa chất nên quý khách phải tuân thủ các hướng dẫn sử dụng và lưu trữ của hàng hóa.

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua số điện thoại (028) 66794903 hoặc email cho chúng tôi sales@smartkote.vn